Wednesday, December 07, 2005

australien vs. europa


För att få en uppskattning på hur stor den australiensiskakontinenten är ville jag ladda upp denna bild. Den ger en ganska bra övergripande bild.

No comments: