Saturday, May 05, 2007

Nice price


Amsterdams flygplats är nice och fin. Riktigt spacead. Nu känner man att att resan har startat

No comments: