Wednesday, December 07, 2005

australien vs. europa


För att få en uppskattning på hur stor den australiensiskakontinenten är ville jag ladda upp denna bild. Den ger en ganska bra övergripande bild.